Rottweiler och Västgötaspets.

Inlägg märkta “Gråborg

Gråborg

Denna 230×170 m stora borg, byggd vid 300-talet och storrenoverad på 1100-talet.

Akustiktestet fick godkänt.
Zlatan smälter in, men man ser munnen😛
Annons